Logo taekwondo Chindojang

Heropstart clubwerking

We zijn de laatste maanden door een donkere periode gegaan en we hopen vooreerst dat iedereen gezond is.

We weten dat jullie staan te trappelen om er opnieuw in te vliegen en ongetwijfeld gehoord hebben dat vanaf 8 juni de coronomaatregelen verder zullen versoepeld worden, ook op het gebied van sportbeoefening. Dat betekent dus dat meerdere van onze clubs binnenkort stilaan hun werking terug zullen kunnen opstarten.
Dat dit op een aangepaste manier zal (moeten) gebeuren staat echter buiten kijf.  Elke club is namelijk afhankelijk van de regels die door stads- en gemeentebesturen en sportinfrastructuren zullen worden opgesteld, dus de regels zullen voor elke club hoogstwaarschijnlijk ietsje anders zijn. De clubverantwoordelijken zullen daarvan op de hoogte worden gesteld, dus voor meer info kan je altijd bij hen en/of de trainers terecht. Hou ook de facebookpagina in het oog voor nieuwe info!

Voor de mensen die binnenkort opnieuw beginnen trainen, hou het gezond en veilig!