Logo taekwondo Chindojang

Coronamaatregelen CDJ Blankenberge

Corona verantwoordelijke : Bart Cuyle

 

Algemene maatregelen mbt hygiëne en social-distancing

 • Wanneer je ziek bent, of je ziek voelt, blijf thuis!
 • Oppervlakte dojang 220m² : gezien 10m²/sporter wordt voorzien = maximum 22 personen in de mattenzaal inclusief trainer + assistent en waarnemer
 • Deze beperking in aantal geldt niet voor kinderen van 6 jar tot 12 jaar tenzij omstandigheden deze wel noodzakelijk maken (zie mail Sport Vlaanderen dd. 26/08/20)
 • Publiek : toeschouwers / ouders zijn tot verder bericht niet toegelaten in de mattenzaal.
 • De club voorziet ontsmettingsgel : ontsmetten v/d handen bij het binnen- buitengaan v/d dojang / ontsmetten gebruikt materiaal, enz…
 • De Sportraad voorziet ontsmettingsgel + materiaal voor het ontsmetten v/d matten
 • Ten allen tijde worden buiten de mat slippers gedragen
 • De kleedkamers en douches zijn tot verder bericht niet toegankelijk. Omkleden doe je thuis of in de dojang
 • Deel geen drankbussen met andere sporters
 • Beperk het toiletgebruik, doe “het” voor de aanvang van de training
 • Voor aanvang en na elke training afzonderlijk dient de mattenzaal ontsmet te worden
 • Vanaf 12 jaar : bij aankomst in het zwembad en na de training / verlaten zwembad dragen van een mondmasker
 • Er is geen vroegtijdige toegang tot de dojang voor de aanvang van de training : KOM DUS NIET VROEGER!!!

Bovenop de algemene maatregelen, dienen trainers zich aan de volgende extra maatregelen te houden

 • Opwarming gebeurt individueel of per twee sporters
 • Langdurige oefeningen worden uitgevoerd in groepen van maximaal vier sporters, dit teneinde de bubbels te beperken
 • Deze beperking geldt niet voor de groep 6 jaar tot 12 jaar die als één bubbel wordt beschouwd (info via Risico Vechtsport Platform / Els Dom 0495/100.685)
 • Zorg voor optimale ventilatie in de dojang, vensters en deuren aan beide zijden van de mattenzaal openen
 • Bij gebruik van hulpmiddelen (trapkussens, enz…) dienen deze voor en na gebruik te worden ontsmet
 • Trainers dragen een mondmasker en houden 1.5 m afstand van de deelnemers
 • Indien bij instructie contact noodzakelijk : doe dit dan met een collega lesgever en steeds met dezelfde persoon
 • Beperk het echte contact (grondvechten, enz…) in tijd en intensiteit

Registratiesysteem

 • Het registreren van deelname dient steeds per éérstvolgende training te gebeuren en niet per reeks
 • Bij deze registratie dient altijd volgende info worden verstrekt : naam en voornaam
 • Een waarnemer wacht boven op de overloop de deelnemers op en noteert de aanwezigheidslijst en eventuele opmerkingen
 • De waarnemer kan tevens op deze plaats of cafetaria inschrijvingen doen en/of info verstrekken.
 • De aanwezigheidslijsten worden voor een periode van minimum 14 dagen bijgehouden door de club

Procedure bij vaststelling van besmetting

 • Wanneer je tijdens de twee dagen volgend op de training symptomen van covid vaststelt, verwittig je de coronaverantwoordelijke van de club (en natuurlijk ook je huisarts)
 • De coronaverantwoordelijke schat het risico in (heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen gevolgd)
 • Indien het risico bestaat, zal de coronaverantwoordelijke de besmette persoon helpen bij het opstellen van een lijst met contactpersonen
 • Er wordt opgevolgd of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing team (02/ 214.19.19)
 • De aanwezige leden worden door de club op de hoogte gebracht dat er een mogelijke besmetting heeft plaatsgevonden met datum en plaats
 • De naam van de besmette persoon wordt niet medegedeeld aan de groep (medisch geheim)

Communicatie

 • Op de facebookpagina van de club wordt dit plan summier vermeld en wordt er verwezen naar deze integrale tekst
 • Elk lid wordt tevens via mail ingelicht inzake deze info