Logo taekwondo Chindojang

Examenmaterie

Om van graad te verhogen moet er aan een clubexamen deelgenomen worden. Dit examen gaat drie keer per jaar door:

  • eind oktober, begin november
  • eind februari, begin maart
  • eind mei
Voordat je mag meedoen aan het examen ben je verplicht aan een of meerdere clubstages deel te nemen en een welbepaald aantal trainingsuren gevolgd te hebben. Meer info over examens, trainingsuren, wachttijden e.d. vind je hier.

Onmiddellijk na de stage is er een theorie-examen voorzien. De praktische testen volgen dan tijdens het eigenlijke clubexamen.