Logo taekwondo Chindojang

Clubreglement

Het clubreglement dient steeds nageleefd te worden. Niet naleving kan resulteren in een berisping. Herhaalde berispingen kunnen resulteren in uitsluiting van de training of zelfs van de club.
 1. Wees altijd hoffelijk zijn en gedraag je goed, zowel binnen als buiten de training.
 2. Wees steeds vriendelijk en medewerkend.
 3. Wees gehoorzaam aan personen met een hogere graad en help personen met een lagere graad.
 4. Wees steeds aandachtig voor de meester en zijn assistenten.
 5. Er wordt van taekwondostudenten een correct voorkomen verwacht. Zorg daarom dat je dobok steeds proper is. Nagels van handen en tenen dienen kortgeknipt te zijn. Zorg ervoor dat je voeten en handen proper en netjes zijn.
 6. Hou de dojang proper, draag zorg voor het materiaal en zet dit na gebruik terug.
 7. Vermijd nutteloos gepraat tijdens de trainingen.
 8. Kom niet te laat op training.
 9. Zowel bij het binnengaan als het verlaten van de dojang dien je te buigen, Na het buigen bij het binnengaan groet je eerst de meester en dan de andere zwarte gordels.
 10. De leerling moet de meester en de assistenten altijd respecteren; spreek hen daarom altijd beleefd aan, zelfs buiten de dojang.
 11. Respect dwing je af door bescheiden te zijn en je gedrag onberispelijk te houden.
 12. Doet er zich een probleem voor tijdens de training, maak de meester of zijn assistenten daar dan steeds attent op.
 13. Indien je je tijdens de training niet goed voelt, vraag dan aan de meester de toestemming om te stoppen.
 14. Concentreer je volledig op taekwondo en kom regelmatig naar de lessen.
 15. Stel de club niet in een negatief daglicht.
 16. Vanwege veiligheidsredenen is het verboden met juwelen aan te trainen. Wie dit toch doet is zelf aansprakelijk voor de verwondingen veroorzaakt door deze juwelen aan zichzelf en eventuele trainingspartners.
 17. Betaalde lidgelden blijven eigendom van de club en kunnen niet teruggeëist worden.