Logo taekwondo Chindojang

Taekwondo-initiatie op school

Meester Chin laat weten dat de Koreaanse Ambassade in 2012 opnieuw alle VTB-clubs die taekwondo-initiaties op scholen hebben gegeven met een subsidie beloont.
Om hiervoor in aanmerking te komen volstaat het om per gegeven initiatie een groepsfoto en een verslagje door te mailen naar hem.
Het verslag dient minstens volgende gegevens over de gegeven initiatie te bevatten:

  • Datum
  • Uur
  • Naam en locatie van de school
  • Aantal leerlingen die aan de initiatie hebben deelgenomen
  • Leeftijd van de leerlingen

Als toemaatje verleent de Koreaanse Ambassade nog extra financiële steun indien een club tijdens de huidige maand november een taekwondo-initiatie in een school geeft, waarop de Koreaanse Ambassadeur zelf mag aanwezig zijn. Er dient na afloop dan wel een korte ontmoeting tussen de Koreaanse Ambassadeur en de schooldirecteur of –directrice georganiseerd te worden (± 10 min.), waarbij op de ontmoeting kan geklonken worden.

Voor verdere informatie en het regelen van deze afspraak kan u eveneens terecht bij Meester Chin via zijn mail of telefonisch op (050)28 04 11 of  (0475)58 73 57.

We mogen dus opnieuw fier zijn op Meester Chin, want hij heeft dit via de Koreaanse ambassade kunnen bereiken en dat ten voordele van alle taekwondoclubs is (Chindojang-clubs of niet). Het komt ook rechtstreeks ten goede aan de recreantenwerking!
Mensen die zouden geïnteresseerd zijn om een initiatorcursus te volgen, hou er dus rekening mee dat het geven van taekwondo-initiaties op scholen je club financieel kan vooruit helpen. Een extra stimulans!

Andere nieuwsberichten