Logo taekwondo Chindojang

Taekwondo-initiatie op school

Meester Chin laat weten dat de Koreaanse Ambassade in 2012 opnieuw alle VTB-clubs die taekwondo-initiaties op scholen hebben gegeven met een subsidie beloont. Om hiervoor in aanmerking te komen volstaat het om per gegeven initiatie een groepsfoto en een verslagje door te mailen naar hem. Het verslag dient minstens volgende gegevens over de gegeven initiatie … Meer lezen

Meester Chin behaalt diploma lerarenopleiding

Op 30 juni laatstleden behaalde Meester Chin het lerarendiploma met grote onderscheiding! Meester Chin dankt de Vlaamse Taekwondo Bond en BLOSO voor de geboden kans, alsook alle Chindojang-trainers die hem gedurende het afgelopen schooljaar hebben geholpen en vervangen tijdens de momenten waarop de lessen doorgingen. Meester Chin is terecht trots op deze prestatie en wil zichzelf … Meer lezen

Familie Chin ontvangt vips op het BK

Tijdens het Belgisch Kampioenschap waren Meester Chin en zijn echtgenote gastheer en -vrouw voor een aantal hoogwaardigheidsbekleders van de Koreaanse ambassade en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

Meester Chin gelauwerd in Korea

Meester Chin was een aantal weken geleden uitgenodigd in Korea. Hij werd daar op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet voor taekwondo in België. Tijdens die gelegenheid werd hem een oorkonde overhandigd. Proficiat!  

UNBTU tekent overeenkomst met Koreaanse ambassade

De Koreaanse Ambassade heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de Belgische Taekwondo Unie (UNBTU vzw) om de taekwondosport verder te promoten en te ondersteunen in Vlaanderen en de rest van België. VTB-voorzitter Steve Grommen en Meester Chin mochten alvast het contract gaan tekenen.