Categorie: Meester Chin

Meester Chin in Zuid-Korea

Meester Chin toert momenteel in zijn geboorteland met een aantal van onze leden.

Meester Chin krijgt ereteken in Wenen

Onlangs ging in Wenen (Oostenrijk) een meeting door van Koreaanse inwoners in Europa. Tijdens deze meeting werd Meester Chin onderscheiden voor zijn verdiensten. Proficiat!

Taekwondo-initiatie op school

Meester Chin laat weten dat de Koreaanse Ambassade in 2012 opnieuw alle VTB-clubs die taekwondo-initiaties op scholen hebben gegeven met een subsidie beloont. Om hiervoor in aanmerking te komen volstaat het om per gegeven initiatie een groepsfoto en een verslagje

Meester Chin behaalt diploma lerarenopleiding

Op 30 juni laatstleden behaalde Meester Chin het lerarendiploma met grote onderscheiding! Meester Chin dankt de Vlaamse Taekwondo Bond en BLOSO voor de geboden kans, alsook alle Chindojang-trainers die hem gedurende het afgelopen schooljaar hebben geholpen en vervangen tijdens de momenten

Familie Chin ontvangt vips op het BK

Tijdens het Belgisch Kampioenschap waren Meester Chin en zijn echtgenote gastheer en -vrouw voor een aantal hoogwaardigheidsbekleders van de Koreaanse ambassade en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

Bondscoach Meester Chin opnieuw succesvol

Meester Chin was vorig weekend als Belgisch bondscoach op de Open Franse waar opnieuw een Belgische atleet een medaille behaalde! Meer info op de website van de Vlaamse Taekwondobond.

Meester Chin gelauwerd in Korea

Meester Chin was een aantal weken geleden uitgenodigd in Korea. Hij werd daar op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet voor taekwondo in België. Tijdens die gelegenheid werd hem een oorkonde overhandigd. Proficiat!

Opnieuw succes voor Meester Chin als bondscoach

Vorige week ging in Cyprus het Europees Kampioenschap voor Junioren door. De Belgische deelnemer Salaheddine Bensaleh veroverde er de gouden medaille bij de -55kg. Opnieuw een succes voor Meester Chin dus en iets waar we trots mogen op zijn!  

UNBTU tekent overeenkomst met Koreaanse ambassade

De Koreaanse Ambassade heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de Belgische Taekwondo Unie (UNBTU vzw) om de taekwondosport verder te promoten en te ondersteunen in Vlaanderen en de rest van België. VTB-voorzitter Steve Grommen en Meester Chin mochten alvast het contract

Meester Chin op het OBK

Top